MCR-INDEST

Documents generats de les Eleccions de l’any 2020 a la Direcció de l’INDEST:

Avís Legal – Universitat de Lleida (UdL)
La Protecció de Dades Personals a la UdL