Universitat de Lleida - Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) va ser creat l’any 2015 i és un institut de recerca propi de la Universitat de Lleida. La seva missió és impulsar la recerca de les ciències socials i les humanitats per analitzar el desenvolupament dels territoris i les societats que hi viuen. L‘INDEST vol posar aquest coneixement al servei de les institucions públiques i privades per tal que aquestes en puguin dur a terme una bona planificació i gestió cultural de la seva tasca.

DIRECTRIUS DE L’INDEST

Disminució dels desequilibris socials i territorials
Aspirem a fer una aportació científica que afavoreixi la qualitat de les decisions polítiques i amb això contribuir a la reducció dels desequilibris socials i territorials i augmentar la cohesió i el benestar dels habitants dels territoris.
Diàleg entre el global i el local
Volem contribuir a donar respostes científiques i polítiques davant els problemes que generen la tendència a la globalització, per una banda, i, per l’altra, la pervivència de la diversitat social i territorial.
Vocació global i generalista
Ens ocupem d’una temàtica estructural, polifacètica i d’impacte universal com són les formes i maneres que pot adoptar el desenvolupament social i territorial. Per això som un institut amb una clara vocació global i generalista.
Socialització del coneixement.
Tenim com a principi afavorir la difusió de les activitats dels nostres investigadors i grups de recerca, així com iniciar plans de promoció, coneixement i visualització social de la tasca del centre.