Estela Farías Torbidoni Professora Doctora de l’INEFC Lleida és coordinadora i coautora d’un informe tècnic sobre l’afluència, freqüentació i caracterització de les persones que visiten el Parc Natural de l’Alt Pirineu

La Professora Doctora de l’INEFC Lleida Estela Farías Torbidoni i investigadora principal del GISEAFE (Grup de Recerca Reconegut i Finançat en la convocatòria SGR 2017) a la demarcació de Lleida és coautora de l’Informe Tècnic sobre afluència, freqüentació i caracterització de les persones que visiten el Parc Natural de l’Alt Pirineu juntament amb el Professor Doctor Serni Morera Carbonell de l’INEFC.

La recollida de dades es va centrar en sis dels deu punts d’accessos considerant l’any 2011: Fornet, La Farga, Tavascan, Tor, Sant Joan de l’Erm i Os de Civís.

Informe-Tècnic_Portada-Parc-Natural-de-lAlt-Pirineu

Portada de l’Informe Tècnic elaborat per l’INEFC. Coautora: Profª Dra. Estela Farías Torbidoni.

Entre els principals resultats obtinguts en la realització d’aquesta revisió, destaquen; d’una banda, l’obtenció d’una afluència anual actualitzada d’uns 314.000 visitants, amb un increment d’uns 100.000 visitants si es pren com a punt de referència les dades obtingudes l’any 201; d’altra banda, i basada en la realització d’un total de 706 enquestes, la identificació d’un perfil genèric d’homes visitants (68,3%), d’entre 32 i 51 anys (52,8%), que resideixen a la província de Barcelona (47%) i Lleida (22,1%). La majoria accedeix al Parc en vehicle particular (80%), en parella (33,8%) o en família (27,8%) amb una mitjana de persones per grup de 3,4 persones.

Aquest informe tècnic de l’INEFC actualitza les últimes dades, que van ser publicades al 2011 i incorpora una sèrie de propostes i recomanacions pràctiques de planificació, gestió i seguiment.

Pel que fa a l’estima de l’impacte econòmic directe a la zona a partir de la visita al Parc Natural de l’Alt Pirineu, i tenint en compte la recollida i sistematització de les dades vinculades al càlcul d’aquest impacte, s’ha arribat a establir un impacte econòmic directe de 14.854.102 euros l’any 2017.

A més a més, la informació que proporciona aquest informe sobre les particularitats pròpies de l’ús públic en els diferents accessos analitzats, citats anteriorment, serviran per a la millora de la gestió i planificació del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

NOTA: Aquesta notícia ha estat facilitada pel Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE INEFC Lleida)
Gràcies a la col·laboració del GISEAFE podem compartir aquesta informació.