Universitat de Lleida - Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

La Junta de Govern de l’INDEST és un dels òrgans competents de presa de decisions per al funcionament de l’Institut

La Junta de Govern de l’INDEST és formada pel Director/a i Sotsdirector/a, els Investigadors/es Principals dels grups de recerca de l’INDEST (un per cada grup), els membres del Consell de Direcció, un/a representant dels Investigadors/es a Títol Individual i un/a representant membre del PAS de la UdL.

Director de l’INDEST: Fidel Molina-Luque

Sotsdirector: Josep Maria Cots Caimons

Membres del Consell de Direcció: Natàlia Alonso Martínez, Antonio Blanc Altemir, Joaquim Company ClimentJosé Luis Gallizo Larraz, Joan Ganau CasasJudit Janés CarullaNúria Llevot Calvet i Joaquim Reverter Masià

Grup de Recerca Intervencions Socioeducatives amb Infància i la Joventut (GRISIJ): M. Àngels Balsells Bailón

Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans: IP Antoni Blanc Altemir

Canvis i continuïtats en l’Hàbitat i en l’ús del Territori en Èpoques de Transició, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Anàlisi del Paisatge i Societat (PAHISOC): IP Jordi Bolós Masclans

Grup Interdisciplinar d’Estudis de Desenvolupament i Multiculturalitat (GIEDEM): IP Víctor Bretón Solo de Zaldívar

Competències, Tecnologia, Educació i Societat (COMPETECS): IP Xavier Carrera Farran

Dedal-Lit: IP Núria Casado Gual

El nuevo desarrollo de la salud pública en España y el sistema de derechos fundamentales: IP César Cierco Seira

Art i Cultura d’Època Moderna (ACEM): IP Joaquim Company Climent

Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació (AECTI): IP Pilar Cos Sánchez

Grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO): IP Eduard M. Cristóbal Fransi

Equip de Desenvolupament Organitzacional-UdL (EDO-UdL): IP Isabel Del Arco Bravo

Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE INEFC Lleida): IP Estela Inés Farías Torbidoni

Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (UdL / UB) (GROP): IP Gemma Filella Guiu

Caracteritzant les Empreses Rendibles: Empresa Familiar i Empresa Emprenedora (CARENFA): IP José Luis Gallizo Larraz

Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE): IP Jordi Garreta i Bochaca

Llengua i Educació (LiE): IP Àngel Huguet Canalís

Grup d’Investigació en Acció Motriu (GIAM INEFC Lleida): IP Pere Lavega Burgués

Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCS): IP Nayra Llonch Molina

Cercle de Lingüística Aplicada (CLA): IP Enric Llurda Giménez

3DPATRIMONI. Estudi, Digitalització, Documentació i Divulgació del Patrimoni Artístic i Arqueològic: recerca i transferència: IP Imma Lorés Otzet

Territori i Societat: IP Jordi Martí Henneberg

Grups d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC): IP Fidel Molina-Luque

Grup de Recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social (TRAMA): IP Jorge Nieto Ferrando

Moviment Humà (MH): IP Joaquim Reverter Masià

Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica Enfront del Fenomen Poètic (LIPOFRANCUMEPOE): IP Carme Figuerola Cabrol

Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu (OLLPP): IP Ramon Sistac Vicén

Sistema de Justícia Penal (SJP): IP Josep Maria Tamarit Sumalla

Representant del grup d’investigadors a títol individual a la Junta de Govern de l’INDEST: Glòria Vázquez Garcia del Departament d’Anglès i Lingüística.

Grup de Recerca en Mediació Lingüística (GIML): IP Neus Vila Rubio