Universitat de Lleida - Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

La Junta de Govern de l’INDEST és un dels òrgans competents de presa de decisions per al funcionament de l’Institut

La Junta de Govern de l’INDEST és formada pel Director/a i Secretari/a Acadèmic/a, els Investigadors/es Principals dels grups de recerca de l’INDEST (un per cada grup), pel Director/a de l’Observatori de Política Agroalimentària, els membres del Consell de Direcció, un representant dels Investigadors a Títol Individual i un representant dels membres del PAS de la UdL.

Director de l’INDEST: Fidel Molina Luque

Secretari acadèmic: Josep Maria Cots Caimons

Membres del Consell de Direcció: Natàlia Alonso Martínez, Antonio Blanc Altemir, Joaquim Company ClimentJosé Luis Gallizo Larraz, Joan Ganau CasasJudit Janés CarullaNúria Llevot Calvet i Joaquim Reverter Masià

Grup de Recerca Intervencions Socioeducatives amb Infància i la Joventut (GRISIJ): M. Àngels Balsells Bailón

Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans: IP Antonio Blanc Altemir

Canvis i continuïtats en l’Hàbitat i en l’ús del Territori en Èpoques de Transició, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Anàlisi del Paisatge i Societat (PAHISOC): IP Jordi Bolós Masclans

Grup Interdisciplinar d’Estudis de Desenvolupament i Multiculturalitat (GIEDEM): IP Víctor Bretón Solo de Zaldívar

Grup d’Estudis de la Cultura i les Identitats a l’Europa Contemporània (GECIEC): IP Joaquim Capdevila i Capdevila

Competències, Tecnologia, Educació i Societat (COMPETECS): IP Xavier Carrera Farran

Dedal-Lit: IP Núria Casado Gual

Art i Cultura d’Època Moderna (ACEM): IP Joaquim Company Climent

Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació (AECTI): IP Maria Pilar Cos Sánchez

Director de l’Observatori de Política Agroalimentària: Andrés Miguel Cosialls Ubach

Grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement (GRTESC): IP Eduard M. Cristóbal Fransi

Equip de Desenvolupament Organitzacional-UdL (EDO-UdL): IP Isabel Del Arco Bravo

Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE INEFC Lleida): IP Estela Inés Farías Torbidoni

Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (UdL / UB) (GROP): IP Gemma Filella Giu

Caracteritzant les Empreses Rendibles: Empresa Familiar i Empresa Emprenedora (CARENFA): IP José Luis Gallizo Larraz

Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE): IP Jordi Garreta Bochaca

Plurilingüisme i Educació (PIE): IP Àngel Huguet Canalís

Grup de Recerca En Jocs Esportius (GREJE INEFC Lleida): IP Pere Lavega Burgués

Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHIGECS): IP Nayra Llonch Molina

Cercle de Lingüística Aplicada (CLA): IP Enric Llurda Giménez

Territori i Societat: IP Jordi Martí Henneberg

Grups d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC): IP Fidel Molina Luque

Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (GRAPHA): IP M. Núria Rafel Fontanals

Moviment Humà (MH): IP Joaquim Reverter Masià

Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica Enfront del Fenomen Poètic (LIPOFRANCUMEPOE): IP Àngels Santa Bañeres

Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu (OLLPP): IP Ramón Sistac Vicén

Sistema de Justícia Penal (SJP): IP Josep Maria Tamarit Sumalla

Representant del grup d’investigadors a títol individual a la Junta de Govern de l’INDEST: Glòria Vázquez Garcia del Departament d’Anglès i Lingüística.

Grup de Recerca en Mediació Lingüística (GIML): IP Neus Vila Rubio