Universitat de Lleida - Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)
LÍNIES DE RECERCA

 

 • Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi interdisciplinar de la sostenibilitat de les diverses accions socials, econòmiques, jurídiques, comunicatives, polítiques, històriques, lingüístiques, patrimonials, educatives, turístiques, incloent la comunicació i els mitjans de comunicació, etc., al nostre territori. La sostenibilitat no té únicament un aspecte mediambiental i ecològic, sinó també humà, social i de les organitzacions. Per tant, esdevé necessària la interrelació entre els dos aspectes esmentats per tal de tenir una activitat socioeconòmica i territorial sostenible.

 • Mobilitats, transicions i relacions socials

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi dels processos socials, econòmics, històrics, jurídics, educatius, tecnològics, culturals, incloent la comunicació i els mitjans de comunicació , etc. que comporten els desplaçaments geogràfics dels individus amb diferents finalitats, des del desplaçament forçat per una situació de conflicte bèl·lic fins al turisme. Aquesta línia de recerca té un caire interdisciplinar i, a més, és una de les temàtiques prioritàries per fer recerca bàsica i aplicada, tant a nivell territorial i nacional com internacional.

 • Societat del lleure i consum cultural

Dins d’aquesta línia es vol promoure la recerca teòrica i aplicada relacionada amb l’ampli ventall d’activitats humanes que formen part del que podríem definir com a societat o cultura del lleure, incloent la comunicació i els mitjans de comunicació, la literatura, les arts visuals, el turisme, la història, l’educació, activitats culturals, informals i virtuals, l’esbarjo urbà i rural, l’esport, les activitats a l’aire lliure o els esdeveniments festius, etc. El lleure té un context social i, per tant, cal estudiar-lo en relació als elements polítics, socials, educatius, econòmics, jurídics, lingüístics i culturals que conformen aquest context.

 • Generacions: infància, joventut i envelliment

L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi interdisciplinar dels estadis de la vida, en dels seus aspectes econòmics, jurídics, lingüístics, històrics, tecnològics, socials, culturals, educatius, incloent la comunicació i els mitjans de comunicació, etc. La infància, la joventut i l’envelliment són uns processos i una situació comuna a la nostra societat de present i de futur. Per tant, l’estudi dels components generacionals d’un grup humà esdevé una necessitat socioeconòmica, cultural i educativa en pro del desenvolupament social i territorial.

 

 

 

OBJECTIUS
 • Fer recerques per a contribuir al desenvolupament social i territorial
 • Elaborar investigacions multidisciplinàries sobre les regions catalanes, espanyoles i europees per comprendre els reptes que es presenten davant del problema dels desequilibris territorials
 • Produir estudis comparatius sobre la realitat lleidatana i les seves vinculacions amb la resta de Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica Llatina
 • Difondre el coneixement adquirit per contribuir al desenvolupament institucional i empresarial.
 • Proporcionar assessorament tècnic a entitats públiques i privades
 • Facilitar formació teòrica i pràctica a aquells qui hagin de realitzar tasques en l’àmbit del desenvolupament territorial
 • Desenvolupar estratègies I+D+I

 

TASQUES
 • Impuls i coordinació de les activitats de recerca dels seus membres
 • Assessorament tècnic a entitats públiques i privades sobre l’adequat desenvolupament del territori i en la recerca de la cohesió social
 • Formació de persones que es trobin immerses en temes de desenvolupament territorial i les seves polítiques socials
 • Captació de personal investigador
 • Afavoriment dels contactes  amb centres internacionals dedicats als mateixos àmbits de treball

 

 

 

TASQUES TÈCNIQUES:
 • Visualització dels serveis que ofereix INDEST als seus grups de recerca

 • Creació i gestió interna de bases de dades
 • Suport tècnic en gestió de projectes
 • Suport tècnic en indexació de revistes científiques en diferents bases de dades tant de caire nacional com internacional
 • Suport tècnic en redacció de continguts, edició audiovisal i imatge fixa
 • Difusió i disseminació dels resultats de la recerca tant de la recerca publicada en el repositoris oficial de la UdL com a les xarxes socials
 • Cerca i difusió de convocatòries de recerca
 • Disseny i concreció d’un pla de comunicació de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la UdL
 • Actualització i manteniment de l’espai on-line de l’Institut
 • Creació, gestió i manteniment de les xarxes socials
 • Enviament regular de novetats i de butlletins d’informació
 • Creació d’un díptic i tríptic informatiu en concordança amb la línia d’imatge institucional de la UdL
 • Producció, enregistrament i edició d’un vídeo presentació de l’Institut
 • Redacció i gestió de documentació interna i externa
 • Assistència als Consells de Direcció i a les reunions de treball
 • Seguiment i establiment de l’Agenda del Director de l’Institut i de les activitats de l’INDEST
 • Formació en recerca per al Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Preparació, gestió i posada en marxa d’una convocatòria de recerca interdisciplinar de l’INDEST
 • Participació com a Institut en convocatòries de recerca
 • Cerca i difusió de convocatòries de recerca als membres adscrits de l’INDEST