Personal d’administració i serveis

Tècnica en gestió de projectes de recerca i de comunicació
Tània Fontova 
tania.fontova@udl.cat
+34 973 70 22 47
Espai 0.07 INDEST     –     Espai 0.08 DIRECCIÓ INDEST
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

 

Horari d’atenció – Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 15.00 h. Dimecres: de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
Tasques que desenvolupem a l’INDEST:
 • Visualització dels serveis que ofereix INDEST als seus grups de recerca
 • Creació i gestió interna de bases de dades
 • Suport tècnic en gestió de projectes
 • Suport tècnic en indexació de revistes científiques en diferents bases de dades tant de caire nacional com internacional
 • Suport tècnic en redacció de continguts, edició audiovisal i imatge fixa
 • Difusió i disseminació dels resultats de la recerca tant de la recerca publicada en el repositoris oficial de la UdL com a les les xarxes socials
 • Cerca i difusió de les convocatòries de recerca
 • Disseny i concreció d’un pla de comunicació de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la UdL
 • Actualització i manteniment de l’espai on-line de l’Institut
 • Creació i gestió de les xarxes socials
 • Enviament regular de novetats i de butlletins d’informació
 • Creació d’un díptic i tríptic informatiu en concordança amb la línia d’imatge institucional de la UdL
 • Producció, enregistrament i edició d’un vídeo presentació de l’Institut
 • Redacció i gestió de documentació interna i externa
 • Assistència als Consells de Direcció, a les reunions de treball i les reunions de Plenari
 • Seguiment i establiment de l’Agenda del Director de l’Institut i de les activitats de l’INDEST
 • Formació en recerca per a investigadors
 • Preparació, gestió i posada en marxa d’una convocatòria de recerca interdisciplinar de l’INDEST
 • Participació com a Institut de convocatòries de recerca
 • Cerca i difusió de convocatòries de recerca als membres adscrits de l’INDEST