El Consell de direcció de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial és format pel director, el sotsdirector i per vuit consellers i conselleres.