Universitat de Lleida - Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

I Congrés Internacional INDEST: Desenvolupament Social i Territorial

I Congreso Internacional INDEST: Desarrollo Social y Territorial

1st INDEST International Conference on Social and Territorial Development

 

 

ATENCIÓ!

En relació amb la matèria transversal bàsica del I Congrés Internacional de l’INDEST: 

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA A LA MATÈRIA TRANSVERSAL  

 ATENCIÓ DESCOMPTE RENFE!

 

RENFE – Descompte del 35% als assistents.

L’oferta és vàlida per a tots els trens d’AVE a trajectes de recorregut nacional, per a viatges d’anada o anada i tornada, no és acumulable a altres ofertes comercials. Per accedir a aquest descompte ha d’estar inscrit al congrés i sol·licitar-ho a: fundacio@udl.cat

Li enviarem l’autorització amb el codi que necessitarà per comprar els bitllets. Recordi que el full d’autorització ha d’acompanyar sempre als bitllets. (En cas contrari el revisor del tren pot sancionar).

RENFE – Descuento del 35% a los asistentes.

La oferta es válida para todos los trenes de AVE en trayectos de recorrido nacional, para viajes de ida o ida y regreso, no siendo acumulable a otras ofertas comerciales. Para acceder a este descuento debe estar inscrito al congreso y solicitarlo a: fundacio@udl.cat

Le enviaremos la autorización con el código que precisará para comprar los billetes. Recuerde que la hoja de autorización debe acompañar siempre a los billetes. (En caso contrario el revisor del tren puede sancionarle).

RENFE – 35% discount to attendees.

The offer is valid for all AVE trains (RENFE) on domestic routes, for one-way or return journeys, and can not be combined with other commercial offers. To access this discount you must be registered to the congress and request it to: fundacio@udl.cat

We will send you the authorization with the code that will need to buy the tickets. Remember that the authorization sheet must always accompany the tickets. (Otherwise the rail reviewer may sanction you).