Universitat de Lleida - Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

 PROPOSTES DE CANDIDATS/ES PER AVALUAR PROJECTES DE LES CONVOCATÒRIES

Des de l’INDEST us animem a que proposeu dos o més noms i cognoms de personal d’investigació d’altres universitats per avaluar les propostes de projectes dels Consorcis que es vulguin presentar a les convocatòries de projectes de l’INDEST.

Un requisit que hem de tenir en compte és que el personal avaluador proposat pugui llegir i entendre el català escrit per tal de poder avaluar les propostes de projectes. Per aquest motiu, us agrairíem que ens feu arribar per missatge de correu electrònic els noms i cognoms de possibles avaluadors i avaluadores per incloure’ls a la borsa d’avaluació externa de projectes de l’INDEST que es presentaran en una propera convocatòria.

 

Podeu indicar-nos la següent informació sobre els candidats/es:

– Nom i cognoms de l’investigador/a,

– Adreça de correu electrònic de l’investigador/a,

– Breu CV o les línies o àrees de recerca d’expertesa de l’investigador/a.