L’INDEST resol la convocatòria d’ajuts 2019 i premia amb ajut econòmic als 4 consorcis que presenten projecte de recerca

Tots els consorcis participants en la convocatòria 2019 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca reben ajut econòmic per desenvolupar la proposta de projecte de recerca presentada.
Consulta la resolució convocatòria de projectes 2019, aquí.
Projectes com – (1) Posant en valor les polítiques socials: anàlisi de l’impacte de l’impacte de la despesa social en el servei d’ajut a domicili de la comarca de La Segarra; (2) Les agrobotigues com a eina de difusió i comercialització del cooperativisme agrari en el territori; (3) Estats emocionals en l’espai públic; i (4) Los procesos de aculturación de los descendientes de latinoamericanos en la provincia de Lleida. Análisis y propuestas didácticas y socioeducativas de inclusión – són els títols de les propostes que gaudeixen d’ajut de l’INDEST per desenvolupar el projecte interdisciplinar bianual de l’any 2020 fins al 2022.
FOTO. A l'esquerra, Fidel Molina-Luque Director de l'INDEST. A la dreta, Josep Maria Cots Caimons Sotsdirector de l'INDEST.

FOTO. A l’esquerra, Fidel Molina-Luque Director de l’INDEST. A la dreta, Josep Maria Cots Caimons Sotsdirector de l’INDEST.

Els ajuts de l’INDEST tenen per objectiu impulsar la recerca bàsica i aplicada que fan els grups adscrits a l’institut – aquells que participen en convocatòries de projectes de l’institut i reben informes faborables d’avaluació externa dels projectes i per tant, com a resultat, se’ls atorga finançament per desenvolupar-los. A més a més de divulgar la recerca del què es fa en l’àrea de les ciències socials i les humanitats a la Universitat de Lleida, l’INDEST promou aquests ajuts amb l’objectiu final que els grups de recerca (agrupats en consorci amb empreses o institucions representatives del territori lleidatà) puguin unir esforços tant en capital humà com en recursos per poder presentar propostes de projecte a convocatòries competitives nacionals, estatals o europees i fins i tot internacionals. Altrament, també de caire privat.
Aquests projectes són possibles gràcies a l’impuls que des del 2016 i any rere any el Vicerectorat de Recerca diposita en l’INDEST com a institut propi de la Universitat de Lleida.
Pel que fa als equips d’investigació, en la convocatòria 2019 d’ajuts de l’INDEST han participat els següents grups de recerca i empreses o institucions partner en el projecte:
(1) Investigadors del grup d’anàlisi social i educativa (GRASE-INDEST) i personal del grup Territori i Societat-INDEST. Partner: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de La Segarra.
(2) Investigadors del grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO-INDEST). Partner: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
(3) Investigadors del grup Territori i Societat de l’INDEST amb la col·laboració del Grup d’Investigació en Fonaments Biològics dels Transtorns Mentals que pertany a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).
(4) Investigadors del grup Llengua i Educació (LiE-INDEST) i també el grup de Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCS UdL) amb la col·laboració del grup JOVIS UdL (Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat) pertanyent a l’Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat  (INSPIRES).
Per a més informació pel que fa als projectes consulta aquí les seves temàtiques i el finançament.

 

DESTACAT. Els 4 projectes que es presenten en la convocatòria de projectes 2019 de l’INDEST reben informes favorables de l’avaluació externa i la UdL els atorga finançament per desenvolupar els projectes presentats. Els projectes són de dos anys de durada i en acabar es comprometen a presentar un nou projecte – més consolidat – en una convocatòria competitiva externa a la UdL.