L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial finança amb 65.800 euros deu projectes de recerca presentats presentats en la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca de l’any 2018

Els projectes finançats en la convocatòria 2018 tenen una durada de 2 anys i finalitzen el 31 de desembre de 2020. La quantitat que l’INDEST ha destinat en la convocatòria 2018 al finançament de projectes de l’INDEST és de 65.800,00 euros. Tots els projectes presentats i finançats de l’INDEST han estat sotmesos a un procés d’avaluació externa per part de dos/dues investigadors/es externs/es a la Universitat de Lleida.

L’objecte de la convocatòria 2018 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca és donar suport als projectes d’interès per la seva temàtica interdisciplinar dins de l’àrea de les ciències socials i de les humanitats. Els projectes sorgeixen de la unió de grups de recerca (agrupats en consorcis) que es presenten a les convocatòries competitives de l’INDEST. L’INDEST atorga finançament si el projecte rep informe favorable de dos/dues avaluadors/es externs/es. L’objectiu final dels projectes finançats per l’INDEST és potenciar la recerca aplicada i interdisciplinar per transferir coneixement, eines útils i de millora per a la societat i, en resum, donar resposta a reptes de caràcter social, econòmic i humanístic i de la societat actual.

Els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2018 s’agrupen en tres modalitats:

Modalitat A: requereix la col·laboració entre un mínim de dos grups de recerca de l’INDEST que pertanyin a diferents àmbits de coneixement.

Modalitat B: requereix la col·laboració d’un grup de recerca de l’INDEST amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Modalitat C: requereix la col·laboració entre un grup de recerca adscrit a l’INDEST i almenys un altre grup de recerca d’un dels altres tres centres de recerca de la Universitat de Lleida (INSPIRES, Agrotecnio, IRBLleida).

 Projectes 2018 finançats segons modalitat i temàtica:

Resolució INDEST 2018

Resolució INDEST 2018 2

Modalitat A:

(1) Relación entre inteligencia emocional y rendimiento profesional.

(2) Anàlisi de l’emplaçament del patrimoni natural i cultural català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció.

(3) El coneixement del patrimoni industrial en el món educatiu i la societat.

(4) La representació de la maternitat en la ficció contemporània.

Modalitat B:

(5) Relleu generacional i gènere a les cooperatives agràries de Catalunya.

(6) Anàlisi de les expectatives de millora de les organitzacions de productors com elements clau del millorament d’eficiència dels sectors agraris i agroalimentaris en clau de present i de futur.

Modalitat C:

(7) Effects of a web-based therapeutic educational intervention for the treatment of pain and poor sleep quality in adult women diagnosed with Fibromyalgia: A mixed methods approach with sequential explotarory design.

(8) Aproximació arqueològica a les pràctiques agroalimentàries nexes entre el passat i el present.

(9) Buscando los valores de referencia << normales >> de biomarcadores de daño cardíaco después de sesiones de actividad física.

(10) Estudio y análisisde la biodiversidad de cultivos y del pago verde << Greening >> en la provincia de Lleida en el horizonte de la futura reforma de la PAC Post 2020.