El projecte “Familias y escuelas. La implicación de las familias extranjeras en los centros escolares” ha obtingut finançament en una convocatòria europea, dins del programa Erasmus+, per a la Internacionalització de la Educació

El projecte Familias y escuelas. La implicación de las familias extranjeras en los centros escolares ha obtingut finançament de la convocatòria de la Unió Europea Acción Clave KA201 (Associacions Estratègiques del programa ERASMUS+ 2018) per a la Internacionalització de la Educació.

Erasmus+

L’equip investigador és liderat per Jordi Garreta i Bochaca i Mònica Macià Bordalba del Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE) de la Universitat de Lleida. L’esmentat grup de recerca està format per investigadors, inspectors d’educació i docents d’Espanya, Itàlia i Luxemburg.

El projecte té una duració de dos anys i ha obtingut 140.670,00 euros de finançament per a desenvolupar dos línies de treball: una d’investigació i una altra de disseny, aplicació i avaluació d’innovacions.

Amb més concreció, d’una banda, els objectius de la investigació són: (1) Conèixer les característiques migratòries de cada un dels països, així com la seva trajectòria i evolució. (2) Analitzar les polítiques nacionals en matèria de gestió i integració de la diversitat cultural, tant en els centres escolars com en altres esferes públiques. (3) Analitzar les formes d’implicació i de comunicació de les famílies estrangeres en l’escola i en l’escolarització dels seus fills a partir d’estudis existents en cada context (meta-anàlisis), així com les accions que porten a terme les administracions educatives i els centres escolars per dinamitzar-les. (4) Analitzar com les escoles conceptualitzen i desenvolupen perspectives per a la integració i per a la implicació de les famílies d’origen estranger i, detectar debilitats i necessitats (aspectes de millora). (5) Realitzar anàlisis transnacional comparat i proposar accions a partir del coneixement investigador.

D’altra banda, els objectius de disseny, aplicació i avaluació d’innovacions són:

(1) Dissenyar actuacions per millorar: l’acollida de les famílies recentment arribades al país; la informació que tenen les famílies sobre el sistema educatiu en general i el funcionament del centre concret en particular, la implicació de les famílies en la educació dels seus fills a la llar; la comunicació família-escola; etc. (2) Implementar les esmentades actuacions. (3) Avaluar l’èxit de les esmentades actuacions i desenvolupar eines o estratègies per poder ser utilitzades en altres països per dinamitzar la implicació familiar i la educació família-escola.

Segons les dades de l’Annex de la Resolució de la Convocatòria Erasmus+, les metadades del projecte finançat per la UE són: Títol del projecte: Famílias y escuelas. La implicación de las famílias extranjeras en los centros escolares. Pressupost assignat al projecte: 140.670.00€. Convocatòria: UE. Tipus: Desarrollo de Innovación. Programa: Erasmus+

NOTÍCIA ORIGINAL Web GRASE: http://www.grase.udl.cat/ (en castellano)
NOTA: aquesta notícia ha estat facilitada pel Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE).
Gràcies a la col·laboració del GRASE podem compartir aquesta informació.