El Journal Citation Reports (JCR) inclou Sintagma, revista de Lingüística UdL, en la versió 2018

La versió 2018 (dades 2017) del Journal Citation Reports (JCR), un dels índexs de les revistes científiques amb més prestigi internacional, ha estat presentada. En la versió actualitzada, l’edició de Social Sciences, en l’àmbit espanyol hi consten 12 publicacions i, d’entre aquestes, hi ha la publicació en accés obert de la revista Sintagma. Sintagma (0214-9141), una revista de Lingüística de la Universitat de Lleida.

Metadades sintagma 2018

Aquest 2018 és el tercer any que la revista Sintagma és al esmentat i reconegut JCR de forma consecutiva. L’últim número publicat de Sintagma és el volum de l’any 2017 i és disponible en el Repositori institucional de la UdLSintagma. Vol.: 29.

Pel que fa als treballs de recerca que es vulguin presentar, el termini és del 1 de setembre fins al 30 de novembre de 2019. La publicació del pròxim volum (núm. 30) de la revista es preveu per a finals de l’any 2019.

Vol29Sintagma-EdicionsIPublicacionsUdL

El primer número de Sintagma va aparèixer per primer cop l’any 1989 i, d’ençà, se n’ha publicat 29 de volums, a fascicle per any natural. Dirigida per la professora del Departament d’Anglès i Lingüística de la UdL, Glòria Vázquez, publica estudis de lingüística teòrica i aplicada, així com treballs d’anàlisi interlingüística o comparativa sobre qualsevol llengua, escrits en anglès, català, castellà o francès.

Per a més informació en relació amb dades de la revista es poden consultar al web UdL de la revista de lingüística: http://www.sintagma.udl.cat/es/e_sintagma

Accés a la revista a través del Repositori Obert de la UdL: clic aquí.
Accés a la revista a través del Servei d'Edicions i Publicacions de la UdL: clic aquí.

DADES DE LA REVISTA: Sintagma, revista de Lingüística. ISSN: 0214-9141  // ISSN edició electrònica: 2013-6455
Publicació de la Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística. Contacte: sintagma@dal.udl.cat